MIJN CONTAINER

Wat is DifTar?

DifTar is de afkorting van gedifferentieerd tarief.

De stad Aarschot wil de kosten voor de inzameling en verwerking van afval zo rechtvaardig mogelijk doorrekenen aan de gebruiker door het principe ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen. Wie minder afval aanbiedt, betaalt minder. Dit is een goede motivatie om de hoeveelheid afval daadwerkelijk te beperken. Met DifTar wil de stad de hoeveelheid afval verminderen en de kosten eerlijk verdelen. Een gezin dat afval voorkomt en goed sorteert, zal een lage afvalfactuur ontvangen.

Met DifTar wordt de gebruiker meer bewust over en verantwoordelijk voor zijn afval en kan hij zijn afvalfactuur zelf in de hand houden.

Door milieubewust aan te kopen, goed te sorteren en thuis te composteren, kan je veel geld uitsparen. Het is dus in je eigen voordeel om zo weinig afval te produceren en zo veel mogelijk te sorteren en te hergebruiken.

Hoe past de stad Aarschot DifTar toe?

Telkens de ophaalwagen je container leegmaakt, registreert deze automatisch het tijdstip, het chipnummer en het aangeboden gewicht. Elke gebruiker moet een voorschot betalen voor de afvalophaling en -verwerking. Bij elke ophaling worden de kosten van je voorschot afgetrokken. Op je DifTar-rekening vind je een overzicht van wanneer je een container aanbood, hoeveel kilo je aanbood en welk bedrag er in mindering werd gebracht.

Hoeveel je moet betalen en waarvoor, vind je op de webpagina Tarieven.

Op de webpagina 'Mijn DifTar' kan je het resterende saldo op je voorschotrekening, de door jou aangeleverde hoeveelheden afvalstoffen en de hieraan verbonden kosten raadplegen.