MIJN CONTAINER

Klik op een vraag om het antwoord te laten zien.


Algemeen

Hoe werkt het principe van prefacturatie (voorschotsysteem)?

Je krijgt een algemene betalingsuitnodiging of eerste betalingsuitnodiging: je krijgt het verzoek om een voorschotbedrag op de rekening van de stad Aarschot te storten. Dit bedrag varieert volgens het aantal en het volume van de containers.

  Vervolgens worden al je diensten in dit voorschot verrekend, zoals:
 • aanbiedingsprijs (enkel restafval)
 • verwerkingskost (kilogramkost voor het rest- en GFT-afval en alle betalende fracties (afvalsoorten) in het recyclagepark)
 • plaatsen van een slot op de container(s)
 • containerwissels
 • aanvragen van extra afvalcontainers
 • vervangen van recyclageparkkaarten (bij verlies of diefstal)

Wanneer moet ik opnieuw een voorschot storten?

Wanneer je voorschot tot 12,50 euro daalt, zal je een eerste betalingsherinnering ontvangen. Vanaf 2,50 euro ontvang je een tweede herinnering. Van zodra je voorschotrekening tot nul of onder nul daalt, zal je de laatste betalingsaanmaning ontvangen.

Je kan het krediet op je voorschotrekening altijd aanzuiveren. Dit kan via een gewone overschrijving of aan de herlaadpaal in het recyclagepark.

Wat gebeurt er wanneer ik geen krediet meer op mijn voorschotrekening heb?

Opgelet: indien je geen krediet meer op je voorschotrekening hebt of je onder nul zakt, worden je containers na het verlopen van de betalingstermijn van de laatste betalingsherinnering op de zwarte lijst geplaatst. Je containers worden dan niet langer opgehaald.

Containers die op de zwarte lijst staan, worden enkel terug geactiveerd van zodra het krediet op de voorschotrekening minimaal 15 euro bedraagt.

Van zodra je saldo aangezuiverd is, wordt je container van de zwarte lijst verwijderd en zal deze weer leeggemaakt worden.

Opgelet: een container wordt ook op de zwarte lijst geplaatst als deze als gestolen werd opgegeven.

Wat moet ik doen wanneer ik verhuis?

Voor een verhuis moet je een aanvraag indienen bij de dienst Leefmilieu van de stad Aarschot. Dit kan ook via het gratis nummer 0800 94 103.

Diftar

Wat is DifTar?

De verwerking van restafval en GFT blijft ondanks de geleverde sorteer- en recycleerinspanningen een dure zaak. Daarom wil de stad Aarschot het principe van 'de vervuiler betaalt' op een rechtvaardige wijze toepassen. Hiervoor moet de stad kunnen bepalen hoeveel afval elk gezin aanbiedt bij de afvalinzameling. Het DifTar-systeem (geDifferentieerde Tarieven) maakt het technisch mogelijk om afval te wegen. Zowel in de grijze container (restafval) en de groene container (GFT) zit een gegevenschip.

De gegevens op de chip zijn in het centrale beheersysteem gekoppeld aan de adres- en containergegevens van de gebruiker. Bij elke afvalophaling registreert de computer van de ophaalwagen het chipnummer en de massa van het afval. Het is dus niet de barcodesticker op de container die bij elke afvalophaling gescand wordt. Deze dient enkel ter controle en identificatie bij problemen.

Ook de afvalstoffen die je in het recyclagepark aanbiedt, worden gewogen. Ook hier geldt het DifTar-principe. Alle kosten die gepaard gaan met deze dienstverlening worden verrekend via de voorschotrekening. De verrekening gebeurt na de weging van de afvalstoffen die de verbruiker aflevert. Voor deze afvalstoffen wordt een verwerkingskost aangerekend.

Wat is het doel van het DifTar-systeem?

Het doel van DifTar is: 

inwoners aansporen om beter te sorteren en afval te beperken; op een eerlijke wijze de kosten aanrekenen via het principe ‘de vervuiler betaalt’; de afvalberg verkleinen.

Is DifTar correct?

Vóór het leegmaken van de aangeboden afvalcontainer, controleert het systeem of de container wel leeggemaakt mag worden. Een gestolen container komt op een zwarte lijst te staan, waarvan dagelijks een geactualiseerde versie in de boordcomputer wordt opgeslagen. Containers op de zwarte lijst mogen niet leeggemaakt worden. Op deze wijze voorkomt de stad Aarschot dat de dief zijn afval aanbiedt op kosten van de eigenaar van de afvalcontainer.

De hoeveelheid afval wordt altijd bepaald door de weging. Hiervoor wordt de container zowel voor als na het leegmaken aan de ophaalwagen gewogen. Het verschil tussen deze wegingen is de hoeveelheid afval die uit de container werd verwijderd. Uiteraard zijn alle beladingsystemen geijkt door een erkende instantie. Bovendien voert de ophaler dagelijks een proefweging uit met een testcontainer. Op deze manier controleren wij nogmaals de correctheid van het systeem.

Ook de weegbrug in het recyclagepark wordt geijkt. Alle afvalstoffen die je in het recyclagepark aanbiedt (betalend deel), worden gewogen en geregistreerd en vervolgens doorgegeven aan het centraal beheersysteem. Vervolgens verrekent het systeem de kosten op je voorschotrekening.

Tegemoetkomingen

Is er een speciale regeling voor jonge gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar, stomapatiënten, peritoneale dialysepatiënten en incontinente personen?

De stad Aarschot voorziet sociale correcties in de vorm van een premie van 25 euro per jaar voor stomapatiënten en peritoneale dialysepatiënten. Dit bedrag wordt gestort op de DifTar-voorschotrekening van de stomapatiënt.

Ook mensen met kinderen jonger dan 3 jaar of ouderen met incontinentieproblemen kunnen op een tegemoetkoming van de stad Aarschot rekenen. Zij krijgen een vaste hoeveelheid aan luierzakken. Deze zakken kunnen gevuld worden met alle luiermateriaal en kunnen afgeleverd worden op het gratis gedeelte van het recyclagepark.

Voor meer informatie neem je best contact op met de dienst Leefmilieu van de stad Aarschot op het nummer 016 55 03 84.

Ophaling aan huis

Welke containertypes en -volumes kan ik als particuliere gebruiker verkrijgen?

Huisvuil (grijze container), GFT (groene container) en Papier en Karton (blauwe container): 40 liter, 120 liter of 240 liter.

Kunnen ondernemers instappen in het DifTar-systeem?

Onder bepaalde voorwaarden kan je als ondernemer instappen in het afvalsysteem. Opgelet: dit betekent dat je altijd hoeveelheden en fracties (afvalsoorten) aanbiedt die vergelijkbaar zijn met de reguliere huishoudelijke hoeveelheden en fracties. Voor de verwerking van deze afvalstoffen worden geen attesten afgeleverd door de stad Aarschot.

Betaal ik huur voor mijn container?

De stad Aarschot rekent geen huur aan voor het gebruik van de afvalcontainers. Ook voor de dienstverlening heft de stad geen rechtstreekse afvalbelasting.

De stad rekent wel een verwerkingskost (kilogramkost) en een aanbiedingsprijs (vaste kost) aan. Op deze wijze tracht de stad Aarschot het principe ‘de vervuiler betaalt’ helemaal door te trekken.

Onder het tabblad ‘Tarieven’ vind je de specifieke kostprijzen.

Op welke locatie moet ik mijn huisvuilcontainers aanbieden?

Het politiereglement bepaalt dat de afvalcontainers die bij een specifiek adres horen altijd op dit adres aangeboden moeten worden. Je plaatst de containers op het openbare domein, toegankelijk voor de ophaler.

Indien het adres niet toegankelijk is, neem dan contact op met de dienst Leefmilieu van de stad Aarschot op het nummer 016 55 03 84.

Op welke tijdstippen mag ik mijn afvalcontainers aanbieden?

Zet je afvalcontainers best de avond vóór de ophaling buiten. Opgelet: je mag de container vanaf 17 uur buitenzetten. Als je zeker wil zijn dat je afvalcontainers leeggemaakt worden, dan moet je ze ’s morgens vóór 6 uur buitenzetten.

Mijn container is niet leeggemaakt, wat nu?

Als je container niet werd leeggemaakt, is hier meestal een goede verklaring voor. Misschien heb je een foute inhoud aangeboden of is je container(chip) stuk. Indien je container stuk is, bevestigt de ophaler een hanger (sleutel) aan je afvalcontainer of stopt de ophaler een briefje in je bus. Hierop staat vermeld welke stappen je best onderneemt.

Heb je niets ontvangen en werd je container niet leeggemaakt? Neem dan contact op met de groene lijn op het gratis nummer 0800 94 103. Mogelijk staat er onvoldoende krediet op je voorschotrekening.

Let er ook op dat je container altijd tijdig wordt buitengezet. Afval kan vanaf 6 uur opgehaald worden, maar containers die niet buitenstaan op het ogenblik dat de vrachtwagen passeert, worden ook achteraf niet meer leeggemaakt. Zorg er ook altijd voor dat je afvalcontainers altijd goed zichtbaar zijn van op de rijbaan.

Kan ik mijn afvalcontainer inwisselen voor een afvalcontainer met een ander volume?

Je neemt hiervoor best contact op met de groene lijn op het gratis nummer 0800 94 103.

Kan een andere persoon zijn afval in mijn container dumpen?

Als een sluikstorter afval in je container dumpt, neem dan onmiddellijk contact op met de politie. Je kan ook een slot op je container laten plaatsen. De sloten zijn zo ontworpen dat enkel de huisvuilwagen het slotmechanisme kan openen. Zelf kan je het slot openen met een sleutel.

Recyclagepark

DifTar in het recyclagepark: hoe werkt het?

Een DifTar-systeem volgens gewicht bestaat uit twee zones: één voor de gratis afvalfracties (afvalsoorten) en één voor de betalende afvalfracties. De prijs van het afval in de betalende zone wordt berekend volgens het gewicht van het afval dat je aanbiedt.

Je hebt een proximity-badge (recyclageparkkaart) nodig om toegang te krijgen tot het recyclagepark.

Aan de weegbrug staat een registratiezuil om je te registreren met je toegangskaart. Op die manier meld je je aan in de betalende zone van het recyclagepark. De parkwachter geeft aan welke afvalfractie (afvalsoort) je aanbiedt. Vervolgens kan je de betalende afvalfracties achterlaten. Je plaatst je een tweede maal op de weegbrug zodat het verschil gewogen kan worden. Op die manier kan het exacte gewicht van de aangeleverde afvalfractie berekend en geregistreerd worden. Ook de kosten worden op basis van het geregistreerde gewicht bepaald. Aan de weegbrug krijg je bij de weging na het afleveren van het afval een weegbon.

Als je afval bij hebt voor het niet-betalende gedeelte, dan passeer je niet langs de weegbrug.

Wanneer je het recyclagepark wil verlaten, begeef je je naar de betaalzuil. Indien je een ticket (betalingsbewijs) wenst, kan je dit hier afdrukken. Het ticket vermeldt het gewicht van de afvalsoorten die je op het betalende deel hebt achtergelaten en de kostprijs. Verder wordt op het ticket het resterende saldo vermeld.

Indien het saldo op je voorschotrekening niet voldoende is, kan je dit aanzuiveren aan de betaalzuil. Je kan betalen met bancontact.

Wat als ik meerdere afvalsoorten met verschillende tarieven wil aanbieden in het recyclagepark?

Je kan verschillende afvalsoorten met verschillende tarieven in één keer afleveren. Het tarief van de duurste afvalsoort wordt dan aangerekend voor het volledige gewicht van alle afgeleverde afvalsoorten. Je kan het afval ook in twee of meerdere keren afleveren. Je laat je voertuig dan twee of meerdere keren in- en uitwegen. Je betaalt een verschillend tarief per aangeboden afvalsoort.

Met welke afvalsoorten kan ik terecht in het recyclagepark?

In het stedelijke recyclagepark mag je de volgende vooraf gesorteerde afvalstoffen aanbieden:

 • gekleurd glas
 • vlak glas
 • wit glas
 • harde plastics
 • PMD
 • metalen gemengd
 • snoeihout
 • tuinafval
 • gras
 • autobanden
 • KGA
 • zuiver puin
 • asfalt
 • gipsafval
 • roofing
 • asbestcement
 • wit- en bruingoed
 • drankkartons
 • houtafval
 • karton
 • papier
 • grof vuil
 • herbruikbare goederen
 • wortels en boomstronken
 • textiel
 • luierafval
 • test

Deze afvalstoffen mag je slechts na de goedkeuring van de aanwezige parkwachter in de juiste container of opslagruimte achterlaten.

Waarom moet ik het afval op voorhand sorteren?

Hoe beter je je afval op voorhand sorteert, hoe vlotter je bezoek aan het recyclagepark verloopt. De parkwachter kan je sneller helpen om de juiste containers aan te wijzen. Afval dat je naar het recyclagepark brengt, wordt opgehaald voor recyclage of verdere verwerking. De parkwachter kan afval dat ongesorteerd aangeleverd wordt weigeren.

Hoe krijg ik toegang tot het recyclagepark?

Om het recyclagepark te kunnen betreden heb je een proximity-badge (recyclageparkkaart) nodig. Breng je toegangskaart altijd mee als je naar het recyclagepark komt. Wie geen geldige kaart bij zich heeft, krijgt geen toegang. Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor personen die in het centraal beheersysteem werden geregistreerd.

Waar kan ik een recyclageparkkaart aanvragen?

Een recylageparkkaart vraag je aan via de milieudienst van de gemeente of via ‘Mijn DifTar’. De eerste keer dat je een recyclageparkkaart aanvraagt, krijg je deze gratis. Enkel bij verlies of diefstal moet je een nieuwe toegangskaart betalen. Voor de vervanging van de recyclageparkkaart wordt een kostprijs aangerekend.

Wat als mijn recyclageparkkaart verloren of gestolen is?

Neem zo snel mogelijk contact op met de dienst Leefmilieu van de stad Aarschot op het nummer 016 55 03 84. De verloren of gestolen kaart wordt dan geblokkeerd zodat anderen de kaart niet kunnen gebruiken. Als je een vervangkaart aanvraagt, ontvang je deze per post.

Mag ik met een auto die niet op mijn naam staat naar het recyclagepark komen?

Je kan met de wagen van iemand anders afval afleveren in het recyclagepark. Uiteraard dien je de recyclageparkkaart van de persoon waarvoor je het afval afvoert mee te brengen.

Krijg ik hulp van de parkwachter?

De parkwachters zijn er om jouw vragen te beantwoorden over sortering in het recyclagepark en om aan te duiden waar je je afval correct kan achterlaten. Je mag altijd hulp vragen, maar afhankelijk van de drukte in het recyclagepark is het voor de parkwachters niet altijd mogelijk om een handje toe te steken. Breng je zware voorwerpen of grotere hoeveelheden afval naar het recyclagepark? Zorg er dan voor dat je er in het recyclagepark niet alleen voor staat.

Zijn ondernemers toegelaten in het recyclagepark?

De stad Aarschot verleent de toegang aan ondernemers onder dezelfde voorwaarden die voor particulieren gelden. Dit betekent dat ondernemers afval aanleveren dat in aard en hoeveelheid vergelijkbaar is met het afval van huishoudelijke oorsprong.

Voor meer informatie neem je best contact op met de dienst Leefmilieu van de stad Aarschot op het nummer 016 55 03 84.

Welke voertuigen zijn toegelaten in het recyclagepark?

In principe worden alle voertuigen toegelaten in het recyclagepark: (brom)fietsen, personenwagens (al dan niet met aanhangwagen), kleine bestelwagens en bedrijfswagens. Grotere bestelwagens met aanhangwagen, landbouwvoertuigen, vrachtwagens en dergelijke worden niet toegelaten in het recyclagepark.

`Mijn Diftar`

Wat is ‘Mijn DifTar’?

‘Mijn DifTar’ is een persoonlijke webpagina waarop je al je gegevens over de ophaling aan huis en de afleveringen op het recyclagepark terugvindt. Meld je wel eerst aan met je login en je paswoord.

Je klantennummer vind je terug op de betalingsuitnodigingen.

Op deze persoonlijke webpagina vind je de volgende gegevens:

 • stand van de DifTar-voorschotrekening van de gebruiker:
 • gegevens van de referentiepersoon;
 • containers op het adres van de gebruiker;
 • REST-fractie: Ledigingen (tijdstip en gewicht) / verrekende kosten;
 • GFT-fractie: Ledigingen (tijdstip en gewicht) / verrekende kosten;
 • Papier & Karton: Ledigingen (tijdstip en gewicht) / verrekende kosten;
 • Restafval Brenghoek: In opmaak.
 • aangeboden massa’s / hoeveelheden aan grof huisvuil/snoeihout;
 • overzicht van de aangeleverde betaalde massa’s aan afval op het recyclagepark;
 • aanvragen tot activeren/deactiveren (ophalen), wisselen van afvalcontainers, herstel van een afvalcontainer en vervanging van een afvalcontainer bij schade;
 • registratie van klachten.

Hoe kan ik inloggen op ‘Mijn DifTar’ als ondernemer (bedrijf)?

Als ondernemer kan je inloggen met het rijksregisternummer van de natuurlijke persoon die als contactpersoon voor de onderneming geregistreerd staat.

Ook hier heb je het klantennummer nodig. Je klantennummer vind je terug in de betalingsuitnodigingen.

Kan ik mijn recyclageparkbezoeken raadplegen?

Onder ‘recyclagepark’ kan je nakijken wanneer je het recyclagepark bezocht hebt en wat er voor dit bezoek werd aangerekend.

Kan ik een nieuwe recyclageparkkaart aanvragen via ‘Mijn DifTar’?

Dat kan. Je ontvangt dan op jouw e-mailadres een bevestiging van de aanvraag met de boodschap dat je aanvraag binnen enkele dagen verwerkt zal worden. De kaart wordt per post verstuurd.

Opgelet: een nieuwe kaart aanvragen bij verlies of diefstal kan alleen als er voldoende krediet op je voorschotrekening staat.

Kan ik mijn verzendadres wijzigen via ‘Mijn DifTar’?

Ja. Jouw betalingsuitnodiging kan dan naar een adres verstuurd worden dat verschilt van het adres waarop de containers geregistreerd staan.

Mijn container is stuk en moet hersteld worden of ik wil een andere/bijkomende container aanvragen. Kan dit via ‘Mijn DifTar’?

Ja. Je kan een interventie aanvragen via ‘Mijn DifTar’ als er voldoende krediet op je voorschotrekening staat.

Kan ik via ‘Mijn DifTar’ aanvragen om extra zakken bij de container te plaatsen?

Ja, maar enkel als je uitzonderlijk één of meerdere extra zakken wil aanbieden bij jouw huisvuilcontainer.

Kan ik via ‘Mijn DifTar’ vragen om een slot op mijn container te voorzien?

Ja. Je kan een slot aanvragen via ‘Mijn DifTar’ als er voldoende krediet op je voorschotrekening staat.