MIJN CONTAINER

Tarieven

Het DifTar-principe houdt in dat de gebruiker betaalt naargelang de aangeboden hoeveelheid afval. Met de invoering van DifTar hoopt de stad Aarschot om zoveel mogelijk afvalscheiding aan de bron te stimuleren. Recyclage, hergebruik en compostering vermijden dat er onnodig afval afgevoerd moet worden naar de stortplaats of verbrandingsoven.

Hieronder vind je de tarieven voor jouw gedeelte van de kosten. Het andere gedeelte van de kosten neemt de stad voor haar rekening.

RESTAFVAL Per aanbieding Per kilo
40 kilo 0,29 euro 0,30 euro
120 kilo 0,86 euro 0,30 euro
140 kilo 1,00 euro 0,30 euro
240 kilo 1,71 euro 0,30 euro
1100 kilo 7,86 euro 0,30 euro

GFT-AFVAL Per aanbieding Per kilo
40 kilo 0 euro 0,25 euro
120 kilo 0 euro 0,25 euro
140 kilo 0 euro 0,25 euro
240 kilo 0 euro 0,25 euro

Papier en kartonafval Per aanbieding Per kilo
0 euro 0 euro

Grof vuil Per aanbieding Per kilo
0 euro 0,55 euro

Snoeihout Per aanbieding Per kilo
0 euro 0,42 euro

Tarieven recyclagepark

Wanneer het saldo op je voorschotrekening bij de stad Aarschot 0 euro of minder bedraagt, zal je een laatste betalingsherinnering ontvangen om binnen 14 kalenderdagen je rekening aan te zuiveren tot minstens 15,- €.

Wanneer je het voorschot niet stort binnen 14 kalenderdagen, kom je op non-actief (zwarte lijst) te staan. Dit wil zeggen dat:

  • je afvalcontainers niet meer leeggemaakt worden.
  • je geen toegang meer hebt tot het recyclagepark.

Je zal dan een afrekeningsfactuur ontvangen. Om deze factuur te betalen heb je terug 14 dagen de tijd. Is deze betalingstermijn verstreken, dan zal de financieel beheerder van de stad Aarschot betalingsaanmaningen sturen of een deurwaarder inschakelen.

Je kan je voorschotrekening op verschillende manieren aanzuiveren:

  • via de herlaadpaal die zich aan de uitgang van het recyclagepark bevindt. Je kan gebruikmaken van de herlaadpaal tijdens de openingsuren van het recyclagepark. door een bedrag over te schrijven op je voorschotrekening.
  • door contant te betalen bij het departement Financiën op het stadhuis.

Aansluitingen die op non-actief (zwarte lijst) werden geplaatst, worden pas geactiveerd nadat de betrokkene een voorschot van minimum 15 euro gestort heeft op zijn voorschotrekening.